Kallelse till extra årsmöte i Bygdegårdsföreningen

Tid o plats: 5/7 kl 18 i bygdegården
Ärende: Fastställande av uppdaterat årsbokslut.

Pga att ett projektbidrag bokförts felaktigt så har resultatet för 2020 blivit fel, vilket påverkar andra bidragsansökningar. Vi har uppdaterat bokslutet vilket ska fastställas på detta årsmöte.

Handlingar fås på begäran, kontakta styrelsen: info@fotskalsbygdegard.se

/Styrelsen

Dela på Facebook
Extra årsmöte 2021