Om föreningen

Bygdegårdsföreningen bildades i mars 1944 och åren därefter byggdes gården upp av eldsjälar i socknen. Den har sedan dess byggts till och renoverats till nuvarande utseende.

Fotskäls bygdegårdsförening är en ideell förening med ca 65 registrerade hushåll som stödmedlemmar. Vi arbetar målinriktat med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård och på så sätt hålla landsbygden levande.

Bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder ändamålsenliga lokaler för uthyrning.

 

Styrelsen

Ordförande

Oscar Abrahamsson

Telefon: 0761 19 33 77

Kassör

Barbro Robertsson Strand

Telefon: 0320 630 31

Ledamöter

Peter Hasselbom

Einar Sörqvist

Svante Abrahamsson

Johan Kling

Annika Brobeck

Igor Häggström Aulin

 

Fotskäls bygdegård är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund